Varför Mindfulness

Vad händer när du tränar mindfulness – varför fungerar det?


Det sker en rad positiva förändringar i hjärnan när vi mediterar.
Den högra, främre delen av pannloben reglerar känslor som irritation, ilska, rädsla, nedstämdhet och depression.

Den högra pannloben har också del i styrningen av vårt flykt- och kampsvar.

Den vänstra motsvarande delen av hjärnan styr över positiva känslor som entusiasm, intresse, nyfikenhet, glädje och lycka.


Efter ett par månaders regelbunden träning i medveten närvaro sker en förskjutning av aktiviteten från den högra till den vänstra sidan, det vill säga från irritation och stress till lugn och glädje.

Andra effekter av vänsterförskjutningen av pannlobsaktiviteter är bättre sömn, ökad förmåga att avläsa andra människors känslouttryck och ökad grad av medkänsla med sig själv och andra.

Det område som kontrollerar starka, negativa känslor som raseri och fruktan – de mandelformade kropparna – minskar sin aktivitet så att man blir lugnare och mer balanserad i en stressande miljö.